开云体育地址

 tham dự | thời gian:2023-03-26 05:06:37

- Ông không thích tin đồn: Rách việc, cứ xem đó là đồn lầm thôi. Đừng để ý đến nó làm gì, khi mình không để ý thì nó không có đất sống.

áchdẹptinđồ

- Ông làm ở cơ quan quản lý: Yêu cầu tìm cho ra người tung tin đồn, lên mạng tìm xem ai tung tin đồn thì mời lên xử phạt ngay!

áchdẹptinđồ

- Ông ở cơ quan khác: Đúng, phải xử lý triệt để, thậm chí phải bỏ tù. Có vậy mới sợ, không còn đồn bậy nữa.

áchdẹptinđồ

- Ông chuyên gia truyền thông: Muốn chấm dứt tin đồn thì phải cung cấp tin thật. Cái gì cũng thật thì người ta không tin có giả.

áchdẹptinđồ

- Ông chuyên chấn chỉnh tin đồn, tin giả: Phải lên tiếng bác bỏ ngay, để mọi người không xôn xao.

áchdẹptinđồ

- Ông khác bàn: Ờ, đúng vậy! Nhưng nhớ bác bỏ là bác bỏ quyết liệt, trước sau như một. Đừng để có chuyện hôm nay bác bỏ mai lại có thật thì lần sau người ta không tin đâu á!

áchdẹptinđồ đứng đầu: 9283bước lên: 127